Haberler

20/04/2012
Basında Biz
LED Teknolojisinin Işığında Aydınlatma Devrimi

LED aydınlatma sistemleri, teknolojinin son yıllarda ulaştığı verimlilik düzeyinin yanı sıra, 70.000 saate (24 saat çalışma şartlarında yaklaşık 7 yıl) varan ömrü, ortam ısısını artırıcı etkisinin diğer sistemlere göre az olması ve bakım maliyetinin olmayışından dolayı geleneksel (floresan, halojen, metal halide, vb.) ışık kaynaklarının yerini hızla almaya başladı.