AR-GE Politikamız

AR-GE Politikamız

Ar-Ge Misyonumuz

ALE Teknoloji Ar-Ge Bölümü’nün misyonu, alanında en yenilikçi Ar-Ge organizasyonu olmanın yanı sıra akademi ve iş ortaklarının da dahil olduğu güçlü bir Ar-Ge ekosistemi oluşturarak; yenilikçi ürünleri geliştirmek, şirketin patent portföyünü genişletmek, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek ileri teknolojileri öngörmek, değerlendirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

Ar-Ge Temel Prensiplerimiz

ALE Teknoloji A.Ş Ar-Ge Bölümü’nün temel stratejileri 5 ana başlık altında toplanmaktadır.

Bunlar :
» Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üniversiteler ile yakın ilişkilerin oluşturulması ve inovasyona liderlik edilmesi,
» Ar-Ge hedeflerine ulaşmak için çağın gerektirdiği yazılım ve donanım kullanım yetkinliğine tam sahip olunması,
» Ar-Ge iş ortakları ile ortak çalışılarak yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototipler geliştirilmesi ve ürünleşme aşamasına destek verilmesi,
» Dünya standartlarındaki Ar-Ge merkezlerinde yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, şirketin teknolojik yol haritasının tamamlanması, fikirlerin ürün ve servislere dönüştürülmesi, patent ve faydalı modellerin alınması,
» Çok uluslu AB araştırma projelerine katılarak ileri araştırma projelerinin104317 yürütülmesi ve Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğini arttırmasıdır.


Temel Ar-Ge Bileşenlerimiz

» Aydınlatma Standart ve Şartnameleri
» Katı Hal Aydınlatma Teknolojisi
» Sistem Soğutma Teknikleri
» Aydınlatma Optiği
» Mekanik ve Endüstriyel Tasarım
» Belgelendirme, Patent ve Faydalı Model
» Sürücü Tasarımı
» Sensör Tasarım ve Entegrasyonu
» Donanım Tasarımı ve Gömülü Yazılım
» Otomasyon Entegrasyon Çözümleri
» Kablosuz İletişim SistemleriALE Teknoloji, Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını İstanbul Beylikdüzü Fabrikasındaki Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinde gerçekleştirmektedir.


Ulusal & Uluslararası Tamamlanan ve Devam Eden Ar-Ge Projelerimiz