• 3
 • 4
AR-GE Politikamız
AR-GE Politikamız
Ar-Ge Misyonumuz
ALE Teknoloji Ar-Ge Bölümü’nün misyonu, alanında en yenilikçi Ar-Ge organizasyonu olmanın yanı sıra akademi ve iş ortaklarının da dahil olduğu güçlü bir Ar-Ge ekosistemi oluşturarak; yenilikçi ürünleri geliştirmek, şirketin patent portföyünü genişletmek, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek ileri teknolojileri ön görmek, değerlendirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

Ar-Ge Temel Prensiplerimiz
ALE Teknoloji A.Ş Ar-Ge Bölümü’nün temel stratejileri 5 ana başlık altında toplanmaktadır.
Bunlar:
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üniversiteler ile yakın ilişkilerin oluşturulması ve inovasyona liderlik edilmesi,
 • Ar-Ge hedeflerine ulaşmak için çağın gerektirdiği yazılım ve donanım kullanım yetkinliğine tam sahip olunması,
 • Ar-Ge iş ortakları ile ortak çalışarak yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototipler geliştirmesi ve ürünleşme aşamasına destek verilmesi,
 • Dünya standartlarındaki Ar-Ge merkezlerinde yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, şirketin teknolojik yol haritasının tamamlanması, fikirlerin ürün ve servislere dönüştürülmesi ve patent ve faydalı modellerin alınması,
 • Çok uluslu AB araştırma projelerine katılarak ileri araştırma projelerinin yürütülmesi ve Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğini arttırmasıdır.
Temel Ar-Ge Bileşenlerimiz

Kısa Vadeli Ar-Ge Bileşenleri:
 • Aydınlatma Standart ve Şartnameleri
 • Katı Hal Aydınlatma Teknolojisi
 • Sistem Soğutma Teknikleri
 • Aydınlatma Optiği
 • Mekanik ve Endüstriyel Tasarım
 • Belgelendirme ve Faydalı Model
Orta Vadeli Ar-Ge Bileşenleri
 • Sürücü Tasarımı
 • Sensör Tasarım ve Entegrasyonu
 • Donanım tasarımı ve gömülü yazılım
 • Otomasyon Entegrasyon Çözümleri
 • Kablosuz İletişim Sistemleri
 • Uluslararası Patentler