• 2
 • 18
Değerlerimiz
Değerlerimiz
 • Her yeni güne aynı heyecan ve başarı arzusuyla başlarız.
 • Şirketimizin başarısında rol oynayan iş ortaklarımız, bizim iş ortaklarımızdır.
 • İşinin patronu olup, insiyatif alıp bunu uygulamalıyız.
 • Güvenirliliğimizi ve ticari ahlakımızı kaybetmemeliyiz.
 • İş ortaklarımıza verilen söz zamanında yerine getirilmediğinde değerini kaybeder.
 • Kendimize, çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm çevremize saygılı olmalıyız.
 • Kişisel gelişimimizi sürekli kılıp, hedefimizi devamlı bir üst seviyeye taşımalıyız.
 • Araştırıp, öğrenip, uzmanlaşmalıyız ve iş ortaklarımızın danışmanı olmalıyız.
 • Hiçbir iş ortağımızın, ihtiyacı ve çözümü aynı değildir. İş ortağımızın ihtiyaçlarını en iyi ve tam olarak anlamak için ilk önce soru sormalı, dinlemeli ve çözümü sonra üretmeliyiz.
 • Hiç bir zaman ön yargılı ve peşin hükümlü olmamalıyız.
 • Zamanımızı en verimli şekilde ve önceliklerimize göre yönetmeliyiz.
 • Düşüncemiz ve iş yapış şeklimizle yenilikçi olup, değer oluşturmalıyız.
 • Her yeni günde iş ortaklarımıza, rakiplerimizden daha iyi ve farklı olduğumuzu ispat etmeliyiz. Olumlu farklılaşma değer katar.
 • Herkesin fikri değerledir. Fikirlerimizi açık bir şekilde paylaşıp, tartışıp olgunlaştırmalıyız. Eleştiriye açık olmalıyız.